- Forside -          - Om Caterham.dk -          - Mulige biler -          - Hvordan -          - Kontakt -          - Links -          - Tilbage  -

Når man har været ude at botanisere...

 

 

1. februar 2019:

Motorstyrelsen ved mere om Caterham end jeg gør:

Der har gennem længere tid figureret en forfalskning på det danske marked. Bilen bar været annonceret på Gul Og Gratis som en 1971 - Caterham selvom fabrikken første begyundte at producere biler i eget navn i 1973. Nu spøger bilen på Facebook som en 1973'er. Motorstyrelsen har nylig henvist til dette falsum for at bevise værdien af en Caterham, som vi diskuterer lidt om. Falsumet har blandt andet følgende kendetegn, som gør at jeg kan identificere den som værende et falsum: Forhjulsophæng er forkert. Udskæring til cocpit er forkert, røret ved siden af sæderne skal ikke være vandret ligesom det ikke er et firkantrør. Monterede sæder ville ikke passe i et Caterham chassis. Måden de torpedostykket bukker omkring instrumentbordet på er forkert. Insturmentbordet ligeså. Kardantunnelen i en Caterham er ikke flad og firkantet som på denne bil. En Caterham er aldrig produceret med Ford Pinto motor. Styrtbøjlen (buret) er forkert. En Caterham har ikke stilkkontakter til blink/viskere men derimod kontakter på instrumentbordet med mindre det er en CSR med integreret instrumentbord. Sidepanelerne er monteret på besynderlig vis. Der er ikke nitter på siden af en Caterham ligesom nitterne, der holder sidepanelet er nittet fra motorsiden på det rør, de er monteret.

Det er for mig et klart bevis på, at Motorstyrelsen ikke aner hvad man taler om, når man henviser til et sådant falsum uden at gennemskye hvad det er.

31. januar 2019:

Skatteministeren har "svaret" på mine henvendelser om specielle biler: - Klik på billedet, så kommer det op i fuld størrelse.

Teaser

Det er klart, at jeg vil følge op på de tiltag der gøres for at sikre korrekt sagsbehandling, hvilket indebærer at der skal anvendes danske handelspriser, ikke hverken tyske eller engelske, til at fastsættte værdien af en bil. Priser skal hverken presses kunstigt ned eller op. Afgørelser skal være begrundede og ikke blot påstande så som "den er mere værd end", når man sammenligner en Opel-baseret bil med en BMW baseret. Måske skal jeg minde Motorstyrelsen om det: BMW nyder højere prestige end Opel.  Styrelsens iver for at dømmekundernes sammenligningsgrundlag "ikke registreringsklar" under mig også - eller gør det? Det er jo alle de ubekvemme biler, som er "ikke registreringsklare" blandt andet på grund af kosmetiske skader.

18 november 2018:

Det er lidt underligt, at man fortsat ikke, efter fem år har forstået, at der i Lov om Registreringsafgift står, at vurderingerne skal tage udgangspunkt i DANSKE HANDELSPRISER.

Jeg har sendt følgende til vores statsminister - med kopi til Skatteminister Karsten Lauritzen og til direktøren for Motorstyrelsen:

Banditter i habitter - hvad så med landevejsrøverne i Skatteministeriet?

Kære Lars Løkke Rasmussen

Ved Venstres landsmøde harcelerede du over bankerne. Vi kan ikke være uenige i at der er et problem, men...

Når Motorstyrelsen gang på gang anvender ulovligt materiale til at presse priserne på importerede specialbiler er det også i dén grad underminerende for tilliden til "systemet".

Jeg har fået præsenteret tre sager siden sommerferien. I alle tre sager har der været anvendt journalistisk materiale til at værdifastsætte bilerne. Desuden har der været referencer til udenlandske priser, hvilket de journalistiske skøn også har haft udgangspunkt i i to af sagerne. Den tredie var det journalistens artikel om at han ville sætte sin bil til salg for et beløb, som førte til konklusionen at dette var handlesprisen. Man undersøgte ikke at han reelt fik 25% mindre for bilen. Ifølge Lov om Registreringsafgift skal prisen fastsættes efter danske handelspriser. SKATs juridiske vejledning foreskriver at tage udgangspunkt i annoncerede priser fratrukket 5% "klargøringsomkostninger", selv dette kan ikke være i overensstemmelse med kravet om at tage udgangspunkt i handelspriserne. For specialbiler ser jeg, at biler som hovedregel handles 25-50% under udbudsprisen. Der er et eller andet om officialmaksimen, man har glemt, når man tager udgangspunkt i udbudspriser i stedet for handelspriser.

Vi skal måske huske at SKAT ikke ville tillade en borger at sætte værdien af sin bil til det, han reelt havde givet for den i Belgien, da han tog den med som flyttegods. Her blev hans udenlandske pris underkendt; sagen blev behandlet ved Højesteret. Dengang ville den udenlandske pris have presset afgiften ned.

Fordi jeg har set tre problemsager ud af tre mulige, og en af de ledende medarbejdere ikke ringede tilbage som hun lovede, har jeg bedt Motorstyrelsen om aktindsigt i den sidste måneds "pristjek-sager". På sidstedagen for fristen for at komme med en afgørelse, får jeg en mail om at jeg skal specificere min begæring. Dette kan jeg kun se som et usselt forsøg på at manipulere sig til yderligere sagsbehandlingstid, ikke mindst fordi jeg allerede havde talt med direktøren for styrelsen, Jens Otto Størup. Da jeg dagen efter fristens udløb, fredag efter at have talt med sagsbehandleren, hørte fra Motorstyrelsen var dette en meddelelse om, at man gav sig selv ekstra frist på syv arbejdsdage fordi der var andre, som havde bedt om aktindsigt før mig.

Det er vist heller ikke lovligt.

Derfor tegner der sig et billede af, at Motorstyrelsen gør hvad man kan for at manipulere borgerne og virksomhederne, så man kan opkræve ulovlig registreringsafgift. Når man bliver taget med fingrene i kagedåsen prøver man tilmed at tiltvinge sig frister, man ikke har, under henvisning til undtagelser der ikke gælder.

Skal du ikke have styr på egne rækker før du langer ud efter andre?

Jeg har bedt Folketingets Ombudsmand om at kigge på praksis med aktindsigten idet jeg faktisk føler mig trådt over tæerne, når man tror at jeg er så uintelligent at jeg hopper på en så dårlig argumentation for ikke at leve op til Offentlighedslovens krav om hurtig sagsbehandling i sager om aktindsigt.

Jeg har også bedt om et møde med Skatteministeren om praksis, men har endnu intet hørt.


Med venlig hilsen

Regin Jensen

Kopi af denne mail til Skatteminister Karsten Lauritzen samt til Diretøren for Motorstyrelsen, Jens Otto Størup.

Om mig:

Jeg er dansk repræsentant for Caterham Cars og har derfor været i Landsskatteretten med SKAT otte gange, hvoraf hovedparten af sagerne i et eller andet omfang har drejet sig om biler. Min succes-rate er indtil videre 8-0. Jeg har sågar fået Landsskatteretten til at udtale om et dokument fremlagt af SKAT, at det fremstod som et papir fremstillet til lejligheden uden angivelse af, hvorfra dokumentets oplysninger stammede. Jeg mener således at have et rimeligt kendskab til både systemet og emnet motorbeskatning.

Der havde ellers, i en længere periode, været en god dialog om værdien af Caterham'er, men det kunne virke som om der er kommet nye folk til. som lige skal bevise sit værd - og kradse lidt ekstra ind på et ulovligt grundlag.

2017:

Av av av:

Folketingets Ombudsmand om sagsbehaldling ved Skatteankestyrelsen

16 oktober 2013:

Så røg anonymiteten:

Det er almindeligt kendt, at jeg ikke bryder mig om at komme i pressen, men når jeg provokeres nok, kommer jeg alligevel ud af busken. Det er set før...

Jeg har udtalt mig til november udgaven af Bil Magasinet fordi jeg igen har følelsen af, at man blot plukker en vurdering efter forgodtbefindende: En kunde kommer med et odsel af en bil fra 2006. Jeg vurderer bilen til en værdi af kr. 170-180.000. SKAT vurderer den uden dialog til 232.000. Siden nedsættes værdien til 190.000, og kunden orker ikke at gå gennem klagesystemet. Jeg var ellers klar. Da jeg bed om aktindsigt i vurderingen var det eneste dokument, som skulle retfærdiggøre vurderingen, en svensk annonce på en bil indregistreret i 2011 (Den var angivet til at være ældre). Jeg kontaktede den sagsbehandler, som havde sendt aktindsigten for at høre om der var mere på sagen, hvilket han afviste at der var. Senere blev jeg ringet op af en anden sagsbehandler, som fortalte, at den person, som havde behandlet sagen, havde glemt at arkivere de danske annoncer på sagen. Disse fik jeg så tilsendt. De annoncerede biler har stået til salg mellem to og ti(!) år uden at blive handlet. Mon så den annoncerede pris afspejler værdien, eller er det en fantasipris, som ødelægger alt, idet den ikke giver SKAT en rimelig chance for at finde værdien, men til gengæld giver mig en opgave med at forsvare en meget lavere handelspris, end det, der annonceres.

Jeg har rettet henvendelse til SKATs direktør for Motor-området, Søren Buus, som mener at det er i orden at man skeler til afskrivningen i udlandet, når man ikke har en dansk værdi. Jeg forstår blot ikke at man ikke vil, når jeg fremstiller en højrestyret Audi, men man gerne vil, når der kommer en Caterham. På nuværende tidspunkt er der større grundlag for at vurdere en Caterham, end der er for at vurdere en højrestyret Audi. For mig ser det ud som om man gerne vil bruge den udenlandske værdi, når det hæver afgiften, men så sandelig ikke kan bruge den, når det sænker afgiften.

Med et system, som konsekvent bøjer reglerne og derefter frikender sig selv, finder jeg retssikkerheden dybt dybt kompromitteret. Oven i købet er den administrative klageret blevet indskrænket. Derfor har jeg oprettet skattefusk.dk

 

19 september 2013 - 2:

Selvom jeg er vred kan jeg godt smile:

An atheist was seated next to a little girl on an airplane and he turned to her and said, "Do you want to talk? Flights go quicker if you strike up a conversation with your fellow passenger."

The little girl, who had just started to read her book, replied to the total stranger, "What would you want to talk about?"

"Oh, I don't know," said the atheist. "How about why there is no God, or no Heaven or Hell, or no life after death?" as he smiled smugly.

"Okay," she said. "Those could be interesting topics but let me ask you a question first. A horse, a cow, and a deer all eat the same
stuff - grass. Yet a deer excretes little pellets, while a cow turns out a flat patty, but a horse produces clumps. Why do you suppose that is?"

The atheist, visibly surprised by the little girl's intelligence, thinks about it and says, "Hmmm, I have no idea." To which the little girl replies, "Do you really feel qualified to discuss God, Heaven and Hell, or life after death, when you don't know ****?"

And then she went back to reading her book.

 

19 september 2013:

Far er ikke skuffet. Far er vred!

Hvorfor kan man ikke tage en dialog i stedet for at lave vanvids-vurderinger?

Det ville fryde mig, hvis der en dag kom en regel, så man kunne gøre de personer, som laver vurderingerne personligt ansvarlige. Som det er nu kan systemet bare blive ved - trods at være blevet underkendt - med at lave vurderinger, som ikke holder en meter. Burde en medarbejder, som før er underkendt ved Landsskatteretten ikke være inhabil?

September 2013:

Jeg har samme følelse som Team Lotus har med Kimi's exit.

http://t.co/HkFhWvqpTo

"It hurts a little bit"

Noget tyder på, at vi skal forbi retssystemet med endnu en bil, som har fået nedkaldt en fatwa. Klagestrukturen ændres pr. 1. januar, og så kan vi ikke længere påklage Motorankenævnets afgørelser til Landsskatteretten. Med en succesrate på 0%, ja faktisk -33% idet en af SKATs vurderinger ligefrem blev sat op, ved Motorankenævnet, men med en succesrate overfor Motorankenævnet på 166% (tre sager, tre sejre og to kendelser om dårlig forvaltning) ved Landsskatteretten er det vel ikke underligt at jeg er bekymret for den fremtidige retssikkerhed...

Juni 2013:

Svar fra Retssikkerhedschefen jfr. nedenstående. Min opfattelse af Borger- og Retssikkerhedschefen er herefter at hun er indsat som en "nu skal vi berolige befolkningen" figur uden egentlig substans. Sagen er sendt videre til Folketingets Ombudsmand.

Januar 2013:

Endnu en sejr over Motorankenævnet:

Jeg havde bedt om aktindsigt i de dokumenter jeg selv havde tilført sagen. Dette blev jeg nægtet, for jeg havde dem jo allerede(!). Grunden til at jeg ville se dem var, at jeg havde en underlig følelse af, at alt der omhandlede Motorankenævnets fejlagtige vurderingsgrundlag ikke var i sagen.

I afgørelsen ved Landsskatteretten stod der, at retten til aktindsigt ikke var begrænset af, at det var sagsakter, man selv havde tilført sagen. Altså skulle jeg have dem.

Jeg havde også påklaget dokumentfortegnelsen fordi jeg ikke fik den prompte, da jeg bad om aktindsigt, og endda fik at vide at jeg havde fået alle akter. Dette viste sig senere ikke at være tilfældet, for da jeg endelig fik en dokumentfortegnelse kunne jeg se, at jeg ikke havde fået en kopi af listen over indregistrerede Caterhams, som fremgik af fortegnelsen.

Da jeg fik fortegnelsen var den i en beskaffenhed, som gør at man ikke kan identificere det enkelte dokument. Der fremgår bl. a. "Dokumenter fremlagt af klagers rep. ved fremmøde". Derfor havde jeg påklaget dokumentfortegnelsen til Landsskatteretten. Om denne udtalte de:

"Dokumentet fremstår efter Landsskatterettens opfattelse som til lejlighden udarbejdet papir uden angivelse af, hvorfra dokumentets oplysninger stammer."

Dette har jeg senere sendt til Borger- og Retssikkerhedschefen, som undlod at reagere indenfor normal god forvaltningsskiks tidsfrister, men som også skrev at hun havde forståelse for at man i en travl hverdag ikke journaliserede så man kunne identificere det enkelte dokument og således ikke havde grund til at kritisere sekretariatet. Hun ville heller ikke tage stilling til om nævnsmedlemmernes handlen kunne være i strid med Straffeloven. Så meget for en RETSSIKKERHEDschef...

Konklusionen af Retssikkerhedschefens afgørelse er vel at vi som virksomheder fremadrettet ikke behøver at føre regnskab udover de lovpligtige opdelinger i konti, og så for hver konto blot kan skrive "udgiftsbilag".

November 2012:

Sagen om Caterham Seven SV'eren er afgjort ved Landsskatteretten.

Min vurdering af handelsprisen blev taget til efterretning.

Maj 2012:

Jeg har jo været i Motorankenævnet for en Caterham kunde. Den afgiftspligtige værdi blev sat ned fra 325 til 275.000. I dag fik jeg et brev om, at jeg ville få afgift tilbage på den bil, /jeg/ ikke har betalt for...

Hvad gør man så, når nu hundehovederne har kvajet sig igen?

Kære (direktør), (leder) og (sagsbehandler)

(Sidstnævnte er ikke med på adresselisten idet hun ikke har anført sin email-adresse - vil I være rare at sende videre?)

Det er med stor glæde, at jeg erfarer, at SKAT er begyndt at kompensere sagkyndig bistand med et beløb svarende til for meget betalt registreringsafgift.

Jeg går ud fra, at beløbet vil blive forhøjet, når sagen har været forbi Landsskatteretten, hvortil vi agter at bringe den på grund af adskillige sagsbehandlingsfejl ved Motorankenævnet, men det er jo en sag, som ikke vedkommer Jer.

Når man får en form for plaster på såret, bliver det lidt lettere at acceptere alle de fejl, der har været sket hos SKAT, så som overskridelse af tidsfrist for aktindsigt, overskridelse af tidsfrist for videresendelse til Motorankenævnet, rod i journalnumre og personsammenblanding samt at SKAT ikke ved hvilket Motorankenævn, som skal have sagen, bare for at nævne lidt.


Hvornår er der indført denne praksis, som tilsyneladende er, at jeg som sagkyndig bistand får denne kompensation, som tilsyneladende har samme størrelse som den for meget betalte afgift? Jeg synes, at det er helt rimeligt, taget i betragtning, at det ikke er fjernt fra det, som der sker for borgeren, hvis han er grebet i at fuske med afgiften, men ikke desto mindre kom det lidt bag på mig.

Tusind tak!Med venlig hilsenPS: Ejeren af bilen - som har betalt afgiften - har spurgt hvornår han får sin for meget betalte afgift tilbage. Kan I oplyse mig herom?

 

April 2012:

Det gik ikke så godt i Motorankenævnet.

Jeg overvejer, om jeg skal politianmelde medlemmerne af nævnet for at overtræde Straffelovens §163!

Det går bare ikke, at man fortsætter med at bruge en Donkervoort efter, at man er blevet gjort bekendt med, at der ikke er tale om den samme bil.

"Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med ..."

 

Marts 2012:

Motorankenævnet...

Som det fremgår nedenfor, så er der aktuelt en Caterham SV under behandling i Motorankenævnet.

Det undrer mig lidt, at der i den foreløbige sagsfremstilling er sammenlignet med to LOTUS Sevens, som begge angiveligt er veteranbiler. Ikke nok med det, for så vidt jeg kan se er den ene af disse Lotus'er er slet ikke en Lotus, men derimod en Donkervoort. Men kan man overhovedet finde værdien af en ti år gammel bil ved at sammenligne med en veteranbil? Jeg mener det ikke, og man kan da slet ikke sammenligne Lotus S2/S3 med Caterham SV, kan man? Hvis man skal sammenligne en SV med en Lotus Seven må det vel være en S4???

Det skal dog nævnes, at man fra Motorankenævnets side har tilbudt at afholde et møde, som ikke kolliderer med mit daglige arbejde. Det synes jeg er fantastisk flot.

December 2011:

En sag er sent til Motorankenævnet.

Det tog kun ca. en måned ved SKAT at få fastlagt en afgift. Vi er ret uenige om værdien. Jeg bygger min vurdering på de henvendelser, jeg får fra potentielle kunder. SKAT har kigget på en bil fra 2005, som blev vurderet i 2009. Den aktuelle bil er fra 2002, og altså på vurderingstidspunktet ni år gammel. Jeg forstår ikke hvorfor den gamle skulle være 15% mere værd midt i en totalt nedsmeltet økonomi.

Jeg bad SKAT om at re-vurdere, fordi jeg mener, at der er begået en række fejl *), så vi kunne undgå at spilde en masse tid ved at føre sagen videre. Sagen lå i ni uger hos SKAT hvorefter jeg pænt spurgte hvornår vi kunne forvente fremskridt. SKAT har lovbestemt otte uger. Da jeg spurgte til sagen blev den uden at den var behandlet videresendt til Motorankenævnet, hvor der kan være op til 12 måneders ventetid.

*) Der er sammenlignet med tyske handelspriser på S3'ere, den aktuelle bil er en engelsk SV.

Prisen på en Caterham er i Tyskland er, som mange ved en del højere, end den er i England.

Der er sammenlignet forskellige motorer.

SKAT og jeg er ret uenige om grundlaget for at anvende udenlandske priser. Det er klart, at hvis der slet intet er at sammenligne med i Danmark, så må man starte et sted, men når nu der er én bil sammen med en udtalelse under strafansvar fra den officielle danske eneforhandler, så er der en form for grundlag. Dermed skulle jeg mene, at man går imod SKM.2009.104.HR, som er en Højesteretskendelse, som siger, at man ikke kan bruge udenlandske priser som dansk værdigrundlag.

Min officielle vurdering, som jeg også ville give et forsikringsselskab, er anført som "kundens ønske". Det er ikke kundens ønske. Det er min vurdering under strafansvar.

- Alt i alt syntes jeg, at der var en del, som talte for genoptagelse.

Jeg er faktisk meget skuffet. Det, der står nedenfor er ikke nok...

23 oktober 2011:

Man skal rejse sig ved det træ, man er faldet ved:

Hvor mange højrestyrede Audi A4 Avant TDI fra 2002 er til salg i Danmark?

Ikke ret mange, vel?

Derfor har jeg fundet sådan én til 1600£ og spurgt SKAT om så ikke vi skal bruge den engelske værdi for værdifastsættelsen af vognen.

Jeg har faktisk betalt 300 kr for at få et bindende svar.

Jeg synes, at det er interessant, hvis man kan købe sig en A4 for under 25.000kr incl. afgift, men af en eller anden grund har jeg på fornemmelsen, at man vil forsøge at finde en undskyldning for IKKE at skulle bruge de udenlandske handelspriser uagtet, at der ikke er en tilsvarende bil til salg her i lande. Vi får se...

 

September 2011:

Så er det igen tid for at tale med SKAT:

Der er lige blevet vurderet en bil fra 2002 - identisk med en bil fra 2005, som i 2009 blev vurderet. Den seneste bil, som altså på vurderingstidspunktet er ni år gammel er vurderet 15% højere end bilen fra 2005 blev i 2009.

Mig ikke forstå! - Jeg er faktisk lidt skuffet.

Op på hesten igen.

Efter min mening er det fuldstændig vanvittigt at sammenligne med priser i Tyskland og fx. Svejts, da priserne der er meget  højere end i England. Oven i dette kommer, at prisen i England ikke kan honoreres i Danmark, når der er betalt afgift af bilen (sådan at forstå, at en bil ikke bliver tre gange så meget værd, når der betales afgift) fordi bilen også har en værdi som rent banekøretøj.

13 maj 2010:

Kære Troels Lund Poulsen

Jeg har lige set dig på TV. Glimrende ide at sørge for, at alle betaler hvad de skal.

Hvad med at vi også får styr på SKAT - og at jeg eventuelt kan idømme dem en bøde samt forlange betaling for /min/ tid, når SKAT på grund af ulovlig forvaltning og sjusk spilder denne?

Så ville emsigheden være gensidig og dermed spiselig.

Jeg har jo lige måttet spilde yderligere tid fordi den skatteregion, jeg allerede har vundet over ved Landsskatteretten, stadig ikke huskede budskabet. Dette kostede /mig/ et tab i størrelsesordenen 6-10.000kr. Jeg synes ikke det er rimeligt. Gør du?

Kommentar udbedes.

Med venlig hilsen

 

 

1 maj 2009:

Nye regler betyder at fabriksnye biler atter kan registreres i DK

Efter en del Caterham-løse år er det atter muligt at registrere fabriksnye Caterham'er i Danmark. Disse skal naturligvis opfylde gældende forureningskrav.

Kravene til brugte biler er lidt lempeligere.

7 december 2008:

R500 i Top Gear

Man kan vel sige at det er OK, når en bil til en relativt lav pris kommer ind som nr. 5 i dette selskab:

Top Gear testomgang resultater

- Specielt når det var omkring 0 grader, hvorfor grebet på banen var skidt.

Der er videoer på Youtube

her og her

Hamsteren kalder os nørder og det der er værre, men helt ærligt: Det kan jeg leve med! :-)

22 oktober 2008:

Jeg har været til møde med ministeren!

Som jeg nævner har man i ministeriet bevist at være i besiddelse af stor humoristisk sans. Jeg har svært ved at udtrykke den lettelse det har været at opleve det.

Der blev afholdt et møde på skatteministerens kontor, med ministerens deltagelse, hvor jeg fik lov at lufte min frustration over SKAT og over at der er blot den mindste tvivl om hvorvidt jeg er sagkyndig eller ej. Ministeren syntes at kunne se min pointe, og mit oprigtige indtryk er at man ikke i ministeriet er stolte af den behandling KH's sag har fået. Jeg fik også indtrykket af at der vil blive kigget lidt på reglerne - ikke nødvendigvis at de vil blive ændret, men i det mindste at man vil overveje om der skal justeres således at decideret "ekspertviden" kan honoreres.

Mange punkter blev drøftet, og jeg tror man forstår hvorfor jeg til tider har været lidt frustreret.

Jeg vil dog godt lige påpege et par ting:

Sagsbehandlingen ved SKATs juridiske afdelinger i både Middelfart og i Maribo har været både saglig og imødekommende. Ligeledes er Landsskatteretten som altid meget positive, når man henvender sig til dem. Nogle ville tro at Landsskatteretten var en væmmelig størrelse. DET ER ABSOLUT IKKE TILFÆLDET! Og sagen med KH's bil viser at selv den lille mand kommer til orde - og bliver hørt.

21 oktober 2008:

Har igen talt med SKAT's juridiske afdeling. Det ser ud til vi - af principielle årsager - fører sagen om omkostningsgodtgørelse til Landsskatteretten. Dette for at få afklaret om reglerne, som egentlig er nedarvet fra gamle love, muliggør omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand ydet af en områdenørd som mig selv. Vi ser, og jeg ser det som en meget positiv ting at man stille og roligt kan være enige om at lade tingene prøve ved en højere instans.

13 oktober 2008:

Humor er en god ting.

Stor ros til Skatteministeriet for det!!! Det gør det hele uendeligt meget lettere når man kan få et godt grin - også selvom man måske er hamrende uenige. Jeg er blevet inviteret til jobsamtale hos skatteministeren på grund af følgende ansøgning sendt til såvel SKATs rekruteringskontor som til skatteministeren selv.

Emne: Chauffør

Til rette vedkommende

Vedr. ledig stilling som ministerchauffør opslået på Skatteministeriets hjemmeside.

Jeg mener lige at jeg er den rette person til at transportere ministeren rundt til møder og lignende. Dette vil give mig mulighed
for at drøfte de sager hos SKAT, som jeg gennem 4-5 år har bedt om et møde med ministeren om.

Jeg har kørekort til kategori b, c, d og e. Desuden har jeg tidligere været ansat som deltidsbrandmand ved først Hillerød
kommune, siden Falck, i alt i ca. 9 år. Derudover er jeg velbefaren på diverse racerbaner, så selvom jeg ikke har deltaget i
Rigspolitiets kørekurser, så mener jeg at kunne påstå at jeg har en god baggrund.
Udover mine kundskaber som chauffør er jeg i stand til at vinde sager over SKAT vedr. værdifastsættelse af biler ved
Landsskatteretten. Jer er imidlertid mindreværdig idet jeg jeg ikke er advokat eller revisor, og kan derfor ikke opnå betaling
for den tid jeg spilder på SKAT, og må derfor ty til andre indtægtskilder.

Jeg forventer en så stor grad af frihed i jobbet, at jeg stadig kan varetage mine egne interesser, herunder at passe min egen
virksomhed, på lige fod med at SKAT kan tillade sig ansvarsfrit at forbruge min tid på notorisk magtmisbrug.

Jeg fik så et svar fra en ledende medarbejder i ministeriet:

Kære Rxxxx Jensen

Du har søgt om stillingen som ministerchauffør i Skatteministeriet.

I den anledning vil skatteminister Kristian Jensen gerne se dig til en samtale onsdag d. 22. oktober kl. 14.45 til kl.15.15 hvor du får mulighed for at udbygge din ansøgning, mens der også vil være en lejlighed til at komme ind på dine oplevelser med SKAT.

Der skal gøres opmærksom på at af sikkerhedsmæssige hensyn vil samtale foregå på ministerens kontor og ikke i bilen.

Mvh
(embedsmandens navn slettet)

Er det dog ikke bare befriende at det kan lade sig gøre at komme igennem med sit budskab ved hjælp af humor?
 

:-)

 

 

 

 

 

19 oktober 2011:

Har hørt Pernille Rosenkrantz-Theil tale om registreringsafgift:

Hun fik en hilsen, som hun i øvrigt svarede meget hurtigt på (respekt!)

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Jeg hørte Dem i radioen her til morgen.

 

De vil have registreringsafgiften op for biler, der ikke er

miljøklasse A.

 

Jeg vil bede Dem om at forklare hvorfor det er så vigtigt for Dem,

at biler, som ikke benyttes, skal koste en formue i anskaffelse, og

for den sags skyld også at have holdende. Vi betaler alle noget,

der minder om brugsafgift, hver gang vi tanker - og dermed

forurener.

 

Problemet med at der holder en Ferrari i indkørslen er svært at se,

med mindre det drejer sig om misundelse. Den forurener ikke, hvis

den ikke kører. Med det prisniveau, der er på brændstof tror jeg,

at de fleste af os, der har et stort kørselsbehov, tænker en hel

del på driftsomkostningerne. Anskaffelsesprisen er trods alt kun en

mindre del af de samlede omkostninger over en bils levetid.

Jeg skal måske lige nævne, at jeg på ingen måde kunne tænke mig at

eje en Ferrari. Det er alt for meget et prale-objekt for mig, men

hvis min nabo har lyst, så er han mere end velkommen for mig, for

/jeg/ synes, at der skal være plads til forskellighed. Og ærlig

talt, så synes jeg ikke om tanken, at alle skal køre rundt i noget,

der mest minder om en moderne Trabant. Det leder tankerne hen på et

samfund, jeg ikke billiger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Hun svarede:

 

Kære

 

Jeg kan stadig huske lugten af Trabanterne i Øst. Heller ikke jeg

kunne tænke mig den slags. Bilen er for mig synonymt med frihed og

mobilitet. Men vi har behov for at skabe en bilpark, som klimaet

kan håndtere. Det kræver store forandringer. Bilbranchen har

allerede gjort et kæmpe stykke arbejde - det skylder vi dem et

skulderklap for.

 

Jeg har vedhæftet tre af de biler, som du kalder en moderne

Trabant. Der findes i dag mere end 800 modeller på markedet som er

energiklasse A - herunder altså de tre biler, som jeg har sendt til

dig. Der er sket en stille revolution med udbuddet af miljørigtige

biler og derfor er der ikke længere nogen grund til at udbyde de

meget benzinslugende biler.

 

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Men det synes jeg ikke er svar nok, så ny mail af sted:

 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

 

 

Tak for din email.

 

Jeg tænkte nok, at du vidste hvordan en Trabant lugter :-p

 

Det er vist en værdikamp snarere end en klimakamp, og det er dét, som får min egen omdrejningstæller op i det røde felt. Det er jo manipulation på højeste plan. Og det er dét, som giver mig kvalme ved hele klimadebatten.

 

Som jeg skrev: En Ferrari, som ejeren står og polerer så alle naboerne kan se ham, forurener ikke. Jeg ved godt, at politikere påstår at de gør, men jeg kan stadig ikke se hvordan. Bidraget fra en Ferrari, som kører 1000 km om året er nærmes ikke eksisterende. Hvorfor skal den være dyrere, hvis ikke det er misundelse.

 

Selvom jeg, som rejsende tekniker, kører 50-70.000 km om året, kan jeg bedre forstå afgift på brændstof end afgift på ejerskab. Det er ikke dét, der holder i garagen, som forurener. At påstå andet kan jeg kun se som manipulation, og jeg vil meget gerne høre din forklaring, for jeg er for dum til at forstå argumentet om at en bil skal koste kassen at eje.

 

 

Med venlig hilsen

 

(Ved redaktionens slutning var der ikke kommet svar på dén!)

 

11 september 2008:

Jeg er ikke sagkyndig når det kommer til Caterham'er!

Som mange trofaste læsere ved har jeg ført en sag mod et Motorcenter på vegne af en kunde. Vi var lidt uenige om nyprisen på en bil fra 1980. Det tog kun godt 1200 timer af min tid at få sagen gennem systemet. Ved Landsskatteretten tabte SKAT med et hult drøn. For at kunne føre sagen ved Landsskatteretten har jeg brugt 183 timer dels på at indhente materiale og dels på at forberede og føre sagen ved Landsskatteretten. Med kendelsen fra Landsskatteretten fulgte en udtalelse om at klager havde fået "fuldt medhold" med det formål at denne udtalelse skulle kunne bruges til grundlag for at vurdere om hvorvidt klager (kunden) kunne få erstatning for sagkyndig bistand jfr Skatteforvaltningsloven. Med andre ord: Kunne jeg tillade mig at skrive en regning til kunden på de 183 timer ved Landsskatteretten? Resten af en sag er nemlig ikke omfattet af omkostningsgodtgørelsen under nogen omstændigheder.

Jeg måtte i vanlig stil rykke SKAT for svar fire gange før sagen blev sendt til en af deres egne sagkyndige. Svaret kommer her:

 

Du har forespurgt til om du kan sidestilles med de nævnte sagkyndige i § 1 i bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005.

Jeg har læst den konkrete klagesag og undersøgt hvad der skal forstås ved "en person, der kan ligestilles hermed" i § 1 i bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005.Lovgrundlag

I Bekendtgørelsens § 1 står der:

For at opnå godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand skal bistanden være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, et medlem af Foreningen Danske Revisorer eller af en person, der kan ligestilles hermed. For så vidt angår den sidste gruppe skal den pågældende sagkyndige kunne dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skatte- eller afgiftssager.I betænkning 1382 - februar 2000 pkt. 10.1 er beskrevet hvad der skal forstås ved "sagkyndig bistand".

10.1. Hvad skal der forstås ved "sagkyndig bistand" ?

Efter skattestyrelseslovens § 33A ydes der tilskud til dækning af udgifter, som den skattepligtige har

betalt for sagkyndig bistand m.v. Hermed forstås bistand, som er ydet af

- en advokat,

- en statsautoriseret revisor,

- en registreret revisor,

- en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1, stk. 4, i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1100 af 13. december 1996,

- et medlem af Foreningen af Danske Revisorer og/ eller

- af en person, der kan sidestilles hermed.

Det beror på en konkret bedømmelse, om en person kan sidestilles med de nævnte sagkyndige. Hvis en person kan dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skatte- og afgiftssager, vil den pågældende normalt blive godkendt som sagkyndig.

Fastlæggelsen af begrebet "sagkyndig bistand" synes i praksis ikke at have givet anledning til problemer, og der synes derfor heller ikke at være behov for at udvide personkredsen.Praksis

Der er en offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2006.183 LSR om hvorvidt en person kunne anses for at være sagkyndig. Klager påstand var : Repræsentantens formelle kvalifikationer lever ikke fuldt op til de faggrupper, der er nævnt som sagkyndige rådgivere i bekendtgørelse nr. 578 af 8. juli 2002 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand, men hans reelle kvalifikationer, som fremgår af korrespondancen i sagen, gør, at han må anses som sagkyndig.

Personen blev ikke anset for at være omfattet af kredsen af sagkyndige.Videns- og kompetencecenter Omkostningsgodtgørelses svar

Det er vores opfattelse, at du, ud fra ovenstående, ikke kan anses for at være omfattet af kredsen af sagkyndige, hvortil udgifter er godtgørelsesberettiget.Hvorvidt en person kan sidestilles med de nævnte sagkyndige i bekendtgørelsens § 1 beror på en konkret bedømmelse.Vi er enige i din betragtning om, at du har en høj faglig viden om Caterham Super Seven.Det er dog ikke det der skal indgå i bedømmelsen. Hvorvidt du kan sidestilles med de nævnte sagkyndige i bekendtgørelsen § 1 skal vurderes ud fra om du en personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skatte- og afgiftssager, der kan sidestilles med disse sagkyndige.Ud fra de oplysninger som du har oplyst, anses du hverken for at have en personlig uddannelse der kan sidestilles med personkredsen af sagkyndige, eller praksis erfaring i behandlingen af skatte- og afgiftssager fra tidligere sager.

Med venlig hilsenJH
 

Det forekommer mig grotesk, specielt når erfaringen viser at jeg også skal læse korrektur på en advokats skrivelse. For mig er et brev fra en advokat sædvanligvis blot et brev på et særligt dyrt stykke brevpapir, som understreger at man mener det alvorligt.

Retssikkerhed eksisterer ikke overfor SKAT.

Jeg er meget meget frustreret! Hvor lidt jeg overhovedet sympatiserer med vold kan jeg bedre og bedre forstå hvorfor det går så galt at en mand tager ind på Tagensvej og brutalt nedskyder en stakkels uskyldig vagt. NEJ jeg har ikke tænkt mig selv at benytte dén metode. Men jeg vil meget gerne tale med Skatteministeren om SKAT og det magtmisbrug vi har været udsat for. Motorcenteret, som fik begmanden i Landsskatteretten forsøgte sig igen med at bruge oplysninger, som der er landsretsdom for ikke kan anvendes, til grundlag for en værdifastsættelse. Hvad er det lige der foregår? Godt nok krævede det kun et par telefonopringninger at få den manet i jorden, men alligevel?!? Jeg forstår simpelthen ikke hvordan dette kan foregå i et land, hvor man påberåber sig at have et retssamfund.

 

 

12 juni 2008:

Afgift igen igen:

Har lige talt med Landsskatteretten, hvor en sag, som har kørt siden 2005 endelig er afgjort. Jeg fik at vide at jeg ikke ville blive ked af afgørelsen.

Men... Den Skatteregion, som har lavet balladen, hvis vurderingsmyndighed er blevet irettesat af Skat Hovedcenter, hvis Motorankenævn har fået læst og påskrevet betingelserne for god forvaltningsskik af Landsskatteretten prøver vist igen at bruge forkert grundlag for fastsættelse af nyprisen... SUK

 

23 maj 2008:

Var med en kunde ude i Høje Tåstrup:

Der er kommet nye regler for afgiften, hvormed knækket fra 105 til 180% er blevet dynamisk, og afhængigt af værdiforringelsen af bilen. Det er ikke det værste, der kan ske, når nu bilen ikke taber i værdi :-)

Vi må acceptere den "straf" vi får for manglende airbags, men det er et godt bytte.

I øvrigt er behandlingen hos SKAT formidabel, når blot man ikke skal ringe til dem.

 

Januar 2008:

Skat har samlet kompetencen for Caterham'er hos Motorcentret i Høje Tåstrup. Dette indebærer at enhver bil vil blive behandlet dér, og hvis du vil fremme ekspeditionen, så indsend dokumenterne og fremvis bilen dér. Så foregår det hele førstehånds.

 

Februar 2008:

Tidligere Locust-ejer TG kritiserer mig voldsomt for korrekte oplysninger jeg har givet ham. Han angriber mig og påstår mere eller mindre at jeg er skyld i at han har solgt bilen fordi jeg påstod hårdnakket at den ikke lovligt kunne registreres. Den er nu registreret, men det kan ikke være foregået korrekt idet biltypen ikke er masseproduceret. Klik her for at læse korrespondancen. Det er jo også interessant at TG i sin mail fra 2006 hævder allerede at have solgt bilen før han kontaktede mig første gang.

Der sker nu andre ting i kulissen - følg sagen! :-)

Spørgsmål: Kan man bygge en VW Golf af papkasser og forvente at få den godkendt som egnet til gadekørsel?

TG brokker sig også over at jeg taler nedladende til ham fordi han er jyde. Lidt pudsigt, når nu jeg selv nedstammer direkte derfra...

4 maj 2007:

En bil fra 1994 er endeligt afgjort til at skulle betale afgift efter den nypris jeg ville have forlangt for den. Ikke til den pris der står i diverse journalistiske tidsskrifter. HURRA.  Dette betyder at SKAT nu ikke blot griber en værdi ud af luften. I praksis vil jeg blive spurgt om nyprisen på bilen, hvilket så vil være med til at give en øvre grænse - men før du får gode idéer: Nej jeg vil ikke nedskrive lige netop DIN BILs nypris så du kan få en billigere afgift!!! :-p

R. Jensen © 2007 • Der tages forbehold for fejl og udeladelser