Afgift:

En god del af bilerne fra før 1998r vil ramme nypris-loftet, som betyder at bilens nypris uden afgift aldrig kan overstiges. Derfor er pundets kurs på registreringsdatoen essentiel. Afgiften vil afhænge direkte heraf.

I slutningen af 2018, med etablering af Motorstyrelsem, har man dog valgt at tilsidesætte både lov og retspraksis. Således har man både brugt mobile.de og engelske annoncer, hvor jeg ikke kan identificere hjemmesiiden som grundlag for den danske værdi uden afgift ligesom man tilsidesætter kendelsen, jeg stod bag, i Landsskatteretten og Landsrettens kendelse j.nr. B-3387-05 af d. 5. februar 2007, som oversat til dansk siger at man ikke kan bruge den udenlandske værdi af et køretøj som grundlag for den danske.

Ud over at benytte udenlandsk materiale bruger man også udbudspriser til at fastsætte handelsprisen uden reelt at undersøge hvad bilerne handles for. Senest er en bil annonceret til 189.900 blevet lagt til grund for den danske handelspris uagtet at bilen blev solgt for 145.000.

 

 

Tidligere har man også brugt Schweitzerkataloget til at finde nyprisen på en Caterham.

Jeg ser imidlertid et problem ved at benytte et journalistisk tidsskrift fra et land, hvor forureningskravene i lang tid har været stammere end i EU. Bilen, som jeg omtaler i den anden spalte blev sammenlignet med en model, som der kun er produceret 42 af i alt. Disse biler havde katalysator og indsprøjtning, hvilket i 1989 må siges at være "state of the art" Som et eksempel kan jeg nævne at en standard-udstødning til en engelsk bil koster ca. 300£ - Schweizeren ca 1200£ - og er i øvrigt ved at udgå hvorfor den kun vil blive lavet efter ordre.

Schweizer-kataloget er tidligere generelt brugt af SKAT, ligeså mobile.de. Jeg håber der er andre end mig, der vil rejse sig op for at få stoppet ulovlig praksis hos SKAT.

 

R. Jensen © 2007-2008 & 2019 • Der tages forbehold for fejl og udeladelser