Afgift:

Langt de fleste biler vil ramme nypris-loftet. Derfor er pundets kurs på registreringsdatoen essentiel. Afgiften vil afhænge direkte heraf. Hvis bilen bliver fremstillet i Høje Tåstrup kan du være ret sikker på at få en fair behandling.

Navnlig ét motorcenter har bevist at man ikke kender både lov og retspraksis. Således har man både brugt mobile.de og Schweizer-kataloget* som grundlag for den danske værdi efter både kendelsen, jeg stod bag, i Landsskatteretten og Landsrettens kendelse j.nr. B-3387-05 af d. 5. februar 2007, som oversat til dansk siger at man ikke kan bruge den udenlandske værdi af et køretøj som grundlag for den danske.

Således har omtalte motorcenter i år værdifastsat en bil efter de oplysninger man har fundet på mobile.de - hvor prisen generelt er ca. dobbelt så høj som i England - samt efter Schweizer-kataloget. Derfor må jeg formode at der er blevet betalt for høj afgift. Ifølge de oplysninger jeg har, har kunden ikke ønsket at anke afgørelsen. Jeg kender ham ikke idet han har skaffet dataerklæringen andetsteds fra, og kan således ikke vejlede ham. Lidt ærgerligt, for det er vel de færreste, som ønsker at betale for høj afgift?!

 

 

 

 

 

 

 

*Schweizer-kataloget er en udvidet bilrevy, som har ry for at indeholde alt tænkeligt.

Jeg ser imidlertid et problem ved at benytte et journalistisk tidsskrift fra et land, hvor forureningskravene i lang tid har været stammere end i EU. Bilen, som jeg omtaler i den anden spalte blev sammenlignet med en model, som der kun er produceret 42 af i alt. Disse biler havde katalysator og indsprøjtning, hvilket i 1989 må siges at være "state of the art" Som et eksempel kan jeg nævne at en standard-udstødning til en engelsk bil koster ca. 300£ - Schweizeren ca 1200£ - og er i øvrigt ved at udgå hvorfor den kun vil blive lavet efter ordre.

Schweizer-kataloget bliver generelt brugt af SKAT, ligeså gør mobile.de. Jeg håber der er andre end mig, der vil rejse sig op for at få stoppet ulovlig praksis hos SKAT.

 

R. Jensen © 2007-2008 • Der tages forbehold for fejl og udeladelser