Regler:

Bilen skal som udgangspunkt opfylde kravene, som er beskrevet i "Vejledning om syn af køretøjer"

Før du kan køre bilen til syn skal du have et Datacertifikat, som bevidner bilens opfyldelse af de af kravene, synsvirksomehden ikke umiddelbart kan kontrollere.

Reglerne for Datacertifikatet kan ligeledes findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside, men det væsentlige har jeg klippet derfra:

Hvem udfylder dataerklæringen?
Dataerklæringen skal udfyldes af køretøjsfabrikanten, af køretøjsfabrikantens repræsentant (hvilket ikke er en forhandler, men den ”officielle” importør af mærket), eller af et anerkendt prøvningslaboratorium (fx Teknologisk Institut eller Automobil Teknisk Institut). Ved udfyldelse af Dataerklæringen erklæres, at det aktuelle køretøj opfylder en række bestemmelser, som det ikke er muligt at efterprøve med synshallens normale udstyr (fx at bilen opfylder kravene til crashtest, luftforurening og sikkerhedsselebefæstigelser).

For gamle brugte køretøjer er en Dataerklæring gyldig, så længe erklæringen er nyere end køretøjet. For nye køretøjer er Dataerklæringen gyldig, indtil der kommer nye regler på området.

Hvor afleveres dataerklæringen?
Dataerklæringen afleveres i forbindelse med køretøjets første syn hos en synsvirksomhed.

Her er i øvrigt Færdselsstyrelsens engelsksprogede anerkendelse af mig som officiel repræsentant.

 

 

tilbage

 

R. Jensen © 2007 • Der tages forbehold for fejl og udeladelser